​Om Zebisgaard

Børnene på Zebisgaard har de bedste betingelser for læring, udvikling, tryghed og oplevelser. Familiekontakten kan være omfattende med familiedeltagelse i ugen og planlægning af barnets liv. Udover den pædagogiske tilgang vil aktiviteterne centreres om brug af sanser – naturen – udeaktiviteter – traditioner/fester – mindre dyrehold – ridning – svømmehal og øvrig brug af fysikken og musiske aktiviteter.

Vi arbejder miljøtilpasset efter det enkelte barn.

Kommunikation og samspil. Brug af tegnsprog og tegn til tale. Boardmaker,referenceobjekter mm. Fysioterapeutisk ridning på rideskole, men på sigt etableres dette i opholdsstedets regi.Pædagogisk massage og sundt miljø tilpasset det enkelte barns behov.

Grund, have og aktivitetshus med tilhørende faciliteter og dyrehold, er rammen om de daglige aktiviteter. Lokalområdets aktivitetsmuligheder samt brug af svømmehal indgår iaktiviteterne. Offentlige transportmuligheder benyttes når det er muligt. Opholdsstedet har egen bus.

Sansestimulation og husholdningens daglige aktiviteter ude og inde er en del af børnenes hverdag. Herudover præges dagligdagen af traditioner og markeringer af mærkedage, årstidernes skiften mm.

Zebisgaard har en kostpolitik hvor maden i videst mulige omfang tilberedes af økologiske produkter og ernæringskvaliteten sikres i samarbejde med diætist - ansat eller på konsulentbasis. Børnene involveres videst muligt i indkøb og tilberedning. Sund kost er fremmende for barnets trivsel og udvikling.

Zebisgaard lægger stor vægt på forældre/pårørende involvering alt efter barn og forældres ønsker og behov.Enhver tanke, ide og aktivitet, der måtte komme deres barn og andre børn til gode, er kærkommen. Har forældre en ide til hvordan eksempelvis en ny gynge skal laves og udføres er det altid dejligt. På ture og udflugter er forældrene og søskende velkomne.

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i det dynamiske og musiske menneskesyn.

Det dynamiske menneskesyn afspejler at vi alle, trods vores forskellighed, har nogle grundlæggende fællestræk.

Vi er alle født med potentiale for udvikling.

Vi er sociale og udvikler os i samspil med vores omgivelser.

Det musiske menneskesyn rummer i enhver kommunikation, melodi, klangfarve, dynamik (styrke) akkorder, rytme og tempo (puls.) Ved at samspille/ have øje på barnets kreative musiske udfoldelser styrkes barnets kommunikation, Kreativitet, koordination, koncentration samt evne til differentiering mellem forskellige emotionelle stemninger.​

Hvad gør vi i praksis

  • Et struktureret tilrettelagt miljø af ud fra TEACCH-konceptet, bla. ved hjælp af Boardmaker systemet.
  • Vi anvender Tegn til Tale og tegnsprog til et barn uden verbal sprog
  • Tilrettelagt miljø efter det enkelte barn.
  • Visuelle støttesystemer hvor der er behov for dette
  • De nyeste Teknologiske hjælpemidler

Vi skaber et miljø med plads til individuelle kommunikationsformer, Vi er opmærksom på børnenes signaler gennem daglige observationer dette kan evt. underbygges med video-optagelser. Vi bekræfter dagligt børnene i deres kompetencer og benævner deres handlinger og følelser.

Personalet på Zebisgaard er tydelige og nærværende i samværet med børnene, Ved at skabe trygge ramme, gives der mulighed for, at barnet tør udfordre sig selv og andre emotionelt og intellektuelt.

Vores handlinger udspejler sig i, at vi færdes i børnenes hjem og vi vægter hjemmelig hygge og tryghed.

Zebisgaard arbejder med børnenes indbyrdes relationer.

Har fokus på betydningen, for det enkelte barn, at bo sammen med andre børn. Fokus på hvilke glæder, besværligheder, muligheder og begrænsninger det giver at være medlem af en gruppe børn.

Skriv til os

Skriv til Zebisgård i dag

Har du brug for mere information omkring vores opholdssted, er du altid velkommen til at skrive til os.

 Vi står klar til at besvare de spørgsmål, du måtte have.

Ring til os i dag på telefon: 96 38 55 99 eller mobil: 29 65 60 14.

Du kan også udfylde kontaktformularen eller sende os en e-mail på: info@zgc.dk

Vi skrives ved!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvem er vi

​Opholdsstedet Zebisgaard

CVR: 31211484

Kontakt

Tlf.: 96 38 55 99 / 29 65 60 14

E-mail: info@zgc.dk