Zebisgaards værdigrundlag

Vores grundholdning er, at det enkelte barn er unikt og vi arbejder ud fra et helhedsorienteret princip. Ud fra de forudsætninger vi har, skaber vi hjemlige rammer på Zebisgaard. Vi yder omsorg på både det fysiske og psykiske område. Vi vil styrke barnets udvikling og evne til at mestre livet, så barnets livskvalitet styrkes. Barnets funktionskompetencer og mestringskompetencer fremmer barnets selvværd, selvtillid og selvstændighed.

Vores værdier er også humor, glæde, hygge, ærlighed, værdsat og kærlighed.

Med humor forstår vi den sjove bemærkning, som gør at vi kommer til at grine sammen, så vi kan føle os afslappet i hinandens selskab og vi kan dele den fælles glæde med hinanden. Vi er rollemodeller for børnene i hverdagen og vi bestræber os derfor på at afstemme vores humoristiske kommentarer, så børnene får en mulighed for at forstår, hvad der sker omkring dem.

Hygge er den gode stemning ved morgenbordet, en lille snak i køkkenet, at børnene tager dynen med ind i sofaen for at se tv.  Vi er gode rollemodeller for børnene. Vi viser børnene, at de voksne stoler på hinanden og er troværdige, ”vi gør som vi siger vi gør”. Vi ved at ærlighed skaber tryghed og forståelse for alle.

Alle mennesker har brug for at føle sig værdsat, så derfor er vi ærlige og anerkende i vores tilgang til det, som børnene bidrager med i hverdagen i huset. Vi italesætter vores handlinger, så både børn og voksne får mulighed for at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi ved at det har stor betydning for alle at blive mødt med forståelse og anerkendelse, så derfor giver vi i hverdagen plads til hinandens forskelligheder og personligheder for at have det bedst mulige samarbejde og samvær.

Vores pædagogiske metoder er:

Livskvalitetsmodellen er et af vores pædagogiske redskaber. Livskvalitetsmodellen tager udgangspunkt i barnets selvforståelse, selvforvaltning, selvtillid, indlæring, assimilation, sprog og sociale relationer.

 • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og barnets udviklingsniveau, således at barnet støttes i egen udvikling for dermed at opnå livskvalitet.

 • Vi har besluttet, at hvert enkelt barn har tilknyttet en primær voksen, som har ansvaret for at have overblik og ”bevare den røde tråd” omkring barnet hverdag, fx at følge op på fokuspunkterne fra udviklingsplanen, at følge op på aftaler og have fast kontakt til forældre og skole.

 • ​​Vi er bevidste om, at vores børn har brug for rummelige, tydelige og nærværende voksne. Vi arbejder pædagogisk miljøtilpasset med hvert barn.
 • Vi ved, at det har stor betydning at afstemme vores kommunikation både i forhold til børnene, forældrene, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Vi vægter en nærværende og tydelig kommunikation med alle.

 • Vi er opmærksomme på børnenes signaler gennem daglige observationer. Vi tager udgangspunkt i fokuspunkterne fra hvert enkelt barns udviklingsplan, og desuden skriver vi digital journal for hvert barn.

 • Vores sociale læring er, at vi dagligt bekræfter børnene i deres kompetencer og italesætter deres handlinger og følelser, så de dermed får en selvindsigt, som kan være medskabende i livskvaliteten.

 • Vi ved at den anerkendende tilgang er styrkende for det enkelte barn og er understøttende for barnets udvikling.

 • Som en del af den sociale læring arbejder vi også med børnenes indbyrdes relationer. For det enkelte barn betyder det meget at bo sammen med andre børn – vi har fokus på hvilke glæder, besværligheder, muligheder og begrænsninger dette giver.

 • Vi vægter, at barnet har mulighed for at have besøg af forældre, søskende og venner, så barnet oplever sig selv som en del af flere sociale relationer. Forældre er altid velkomne til at komme på besøg også gerne uanmeldt.

 • For hvert barn udarbejder vi, ud fra kommunes handleplan en udviklingsplan, som danner grundlaget for det daglige pædagogiske arbejde med barnet. Mål og delmål noteres i barnets digitale journal, og drøftes på vore personalemøder, så hele personalegruppen kender fokuspunkterne for hvert barn.

 • Vi er bevidste om vigtigheden i at have et godt og fagligt velfunderet samarbejde med anbringende myndighed, skoler og andre samarbejdspartner.

 • Vi ved, at vi understøtter barnet i det bedst mulige liv ved faglige argumenter fra vores dokumentation.

Det faglige fundament:

 • ​Vi ved, at vi voksne har brug for faglige inputs, fx kurser og temadage for at kunne bidrage bedst muligt til den gode hverdag

 • Vi ved også, at det er utrolig vigtigt, at vi forholder os til samfundets udvikling og herunder tænker vi bl.a. på nye politiske tiltag, fx barnets reform.
 • ​I TEACCH-modellen udvikles der mulighed der for:

  1.​Forældre medinddrages, så de får indflydelse i alle faser af udvikling og behandling

  2.​Børn, unge og forældre tilbydes en kontinuerlig støtte. Autisme er en – livslang problematik, derfor må en meningsfuld støtte også være livslang

  3.​Tilbud gives som en helhed – man søger at forholde sig børn  i alle miljøer

  Første element i TEACCH rummer en grundlæggende teoretisk forståelse af autisme – det pædagogiske personale skal vide, hvad der kendetegner mennesker med autisme. Derfor opprioriterer vi på Zebisgaard, at grunduddannelse og løbende kurser omhandlende autisme er den del af de voksnes udvikling.

  Andet element rummer en grundig helhedsbeskrivelse af personen med autisme og ikke kun en beskrivelse selve autismen, men som et helt og unikt menneske. Her er noget af det centrale at inddrage de enkelte rundt om, det vil sige forældre, lærere pædagoger, sagsbehandlere, læger, psykologer og andre.

  Her benytter vi af vores Livskvalitet trekant.​Livskvalitet er med til at give barnet den bedst mulige funktions- og mestringsevne, der fremmer selvtillid og selvstændighed, samt medvirker til barnets aktive sociale deltagelse.

  Livskvalitet skal ses og arbejdes med ud fra 3 aspekter. På Zebisgaard arbejder vi med livskvalitetsmodellen - Det psykodynamiske, det sociale og det kognitive aspekt –

  Barnet påvirkes af de indre psykologiske tilstandes energi, selvvirkeliggørelse, selvtillid, selvaccept, tryghed, følelsesoplevelser. Barnets relationer til mennesker og samfundets opbygning har betydning for barnets  trivsel. Hvordan barnet  indlæring foregår, og om barnet  har den optimale mulighed for at lære på det kognitive plan, har stor betydning

  De tre aspekter hænger sammen og skal ses og arbejdes med og en mangelfuld evne/mulighed for udvikling på barnets plan, indenfor det ene område, kan påvirke de andre to områder.

  Tredje element rummer forskellige strategier og støtteværktøjer, som udvikles individuelt ud fra den enkeltes særlige evner og behov. Det kan være visualisering via piktogrammer, farvekoder, billeder eller konkreter, dag- og ugeskemaer, skriftlige aftaler, sociale historier, systematik samt organisering af tid og rum.

  Heri rummes også de 8 H’er indenfor autisme, som via gensidig forventningsafstemning skaber forudsigelighed for autisten. De 10 H`r

  1.​Hvad skal vi lave – indholdet?

  2.​Hvorfor skal vi lave det – skabe mening?

  3.​Hvornår laver vi det – tidspunkt?

  4.​Hvor skal vi lave det – placering?

  5.​Hvem laver vi det med – voksne, børn?

  6.​Hvordan laver vi det – metode?

  7.​Hvor længe laver vi det – tidsperspektiv?

  8.​Hvor meget skal jeg lave – mængde?

  9.​Hvem kan jeg få hjælp af – person?

  10.​Hvad skal vi lave bagefter – indhold?

  Fjerde element rummer det livslange perspektiv. Selvom autisme er en livslang diagnose, så har mennesker med autisme ofte særdeles gode udviklingsmuligheder. Alle aktiviteter bør derfor tilrettelægges med henblik på en kontinuerlig udvidelse af barnet selvstændighed samt potentielle handlemuligheder. I TEACCH tages der udgangspunkt i det der går godt, for ad den vej at udvikle andre sider.

  Femte dimension rummer en erkendelse af at udviklingen er en dynamisk proces, hvor problemer med social forståelse, kommunikation, abstraktion, begrebsdannelse, differentiering og generalisation konstant må finde nye løsninger. I bund og grund handler det om fantasi hos den enkelte voksne. Miljøet tilpasses det enkelte barn.

  Vi anderkender, at det er os, som vokse, som bevæger os ind i barnets verden. Langsomt tilbyder vi det omliggende samfunds fælleskab – altid udelukkende på barnets  præmisser
 • Vi ved, at det vigtigste for et godt hus er, at alle har lyst til at være her.

​En lille tanke

​"Alle børn vil som udgangspunkt gerne gøre alle glade og tilfredse. 90% af en uacceptabel adfærd hos barnet indikerer, at vi voksne ikke forstår barnet og dennes verden. De sidste 10% prøver barnet bare grænser af.” 

emil

Skriv til os

Skriv til Zebisgård i dag

Har du brug for mere information omkring vores opholdssted, er du altid velkommen til at skrive til os.

 Vi står klar til at besvare de spørgsmål, du måtte have.

Ring til os i dag på telefon: 96 38 55 99 eller mobil: 29 65 60 14.

Du kan også udfylde kontaktformularen eller sende os en e-mail på: info@zgc.dk

Vi skrives ved!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvem er vi

​Opholdsstedet Zebisgaard

CVR: 31211484

Kontakt

Tlf.: 96 38 55 99 / 29 65 60 14

E-mail: info@zgc.dk